Zorgboerderij Blij op de Boerderij

Nieuws De Tovertafel

De Tovertafel;

 

Veel ouderen met dementie zijn een groot deel van de dag passief . Ze staren wat voor zich uit en hebben weinig tot geen interactie met hun directe omgeving . Dit is zeer zorgelijk , omdat apathie de achteruitgang van hun fysieke , mentale en emotionele welbevinden versnelt . Hun spieren worden stijf , ze raken verveeld of zelfs depressief en ook hun cognitieve vermogen holt achteruit.

 

De Active cues Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden tot late fasen van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. Dit maakt het mogelijk om zodoende deelnemers langer een plek te bieden op de zorgboerderij. Ook voor kinderen / volwassenen met autisme of een verstandelijke handicap werkt de Tovertafel heel positief. Het activeert  en motiveert in samenwerking.

 

Om de Tovertafel op de zorgboerderij te kunnen plaatsen hebben wij uw hulp nodig , dit doen wij middels een crowdfunding , via Ative Cues , we hebben hier 4 maanden de tijd om het bedrag van ruim 6600,00 euro bij elkaar te sparen.  

 

In het flimpje kunt u zien hoe de Tovertafel werkt , als u bijgevoegde link aanklikt kunt u zien wat deze crowdfunding inhoudt.

 

Wilt u ons helpen de Tovertafel te realiseren , en draagt u onze zorgboerderij een warm hart toe ? doe dan een donatie , de deelnemers zijn u er heel dankbaar voor !

 

onderstaand link naar actie;

 

http://activecues.com/crowdfunding/zorgboerderij-blij-op-de-boerderij?utm_source=facebook&utm_campaign=blij_op_de_boerderij&utm_medium=crowdfunding