Doelgroepen

Doelgroepen

Onze doelgroep bestaat uit;

 

Mensen met een verstandelijke  / lichamelijke beperking

Jongeren , ADHD , ADD , ASS etc.

Ouderenzorg (Eenzame) ouderen , Dementie , Parkinson , Alzheimer

Mensen met een pshychische klacht , depressie , burn out

Verslavingszorg

Autisme of een aanverwante vorm van Autisme

Mensen die om wat voor reden dan ook niet meer naar school kunnen of onze hulp nodig hebben en een indicatie voor dagbesteding hebben.

Mensen met NAH / CVA / TIA ( hersenletsel)