Zorgboerderij Blij op de Boerderij

Doelgroepen

Visie & Missie

 

Onze doelgroep bestaat uit ; 

 

* Mensen - kinderen met een verstandelijke / lichamelijke beperking .

* Jeugd - jongeren in de leeftijd vanaf ca . 15 jaar ( jonger dan 15 kan ook alleen op door de weekse dagen in overleg) , met een pshychiatrische stoornis , AdHd , Add , ASS.

* (eenzame) Ouderen - dementerenden.

* Mensen met pshychische klachten.  

* Mensen met een burn out.

* Verslavingszorg.

* Mensen - kinderen met autisme of een aanverwante vorm van autisme.

* Mensen - kinderen die om wat voor reden niet meer naar school kunnen of onze hulp nodig hebben en een indicatie voor dagbesteding hebben. 

 

 

 

 

 

onze Diva
onze Diva